Infopanel

Zobrazeno: 1037x

Společenství vlastníku jednotek, Společenství vlastníků ostrava, Společenství Vlastníků Jednotek ostrava, Společenství vlastníků, Stavební bytové družstvo Liptaňské nám..

Společenství vlastníků jednotek domu č.

Společenství vlastníků jednotek domu č. Ostrava-Slezská Ostrava

 • - Předmětem činnosti společenství je správa, provoz a opravy společných částí domu, vymezených způsobem stanoveným v zákoně (dále jen 'správa domu') a zabezpečování dalších činností spojených s provozem domu.
 • - Správou domu se rozumí zejména:
 • - zajišťování provozu domu a pozemku včetně technických zařízení a společných částí technických sítí, a to tak, aby společné části domu byly provozuschopné a sloužily k jejich řádnému užívání a k řádnému užívání bytů a nebytových prostorů v domě,
 • - zajišťování oprav a rekonstrukcí společných částí domu včetně havarijní údržby,
 • - zajišťování protipožárního zabezpečení domu a jeho revize a opravy,
 • - zajišťování revizí a oprav rozvodů elektrické energie, svislých a vodorovných rozvodů vody a odvodů odpadních vod, vzduchotechniky, výtahů, společné televizní a rozhlasové antény a ostatních systémů k příjmu a rozvodu televizního a rozhlasového signálu,
 • - elektrických sdělovacích zařízení v domě a hromosvodů,
 • - plnění dalších povinností, pokud vyplývají nebo vyplynou vlastníkům jednotek ze zvláštních právních předpisů v souvislosti s jejich spoluvlastnictvím ke společným částem domu,
 • - zajišťování administrativní a operativně technické činnosti spojené se správou domu a vedení příslušné technické a provozní dokumentace k domu,
 • - vybírání příspěvků od vlastníků jednotek na náklady spojené se správou společných částí domu a pozemku, popřípadě dalších, pokud jsou tyto příspěvky z rozhodnutí vlastníků vybírány,
 • - zajišťování vedení evidence plateb vlastníků jednotek na náklady spojené se správou společných částí domu a pozemku, popřípadě o dalších prostředcích, kterou jsou z rozhodnutí vlastníků vybírány,
 • - vedení evidence nákladů vzniklých se zajišťováním správy domu,
 • - vedení přehledu všech ostatních nákladů vztahujících se k domu a pozemku,
 • - zřízení účtu u banky a hospodaření s peněžními prostředky vlastníků jednotek, svěřených společenství na úhradu nákladů spojených se správou a provozem společných částí domu, s povinností oprávněných osob s nimi disponovat s péčí řádného správce cizího
 • - majetku a podle pokynů schválených vlastníky,
 • - vedení účetnictví domu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s odděleným účtováním na jednotlivé jednotky (byty a nebytové prostory) a sledování nákladů a výnosů v příslušném účetním období.
 • - Na základě rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek zajišťuje společenství pojištění domu.
 • - Na základě rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek zajišťuje společenství.
 • - plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a společných částí domu (dále jen 'služby'), s výjimkou těch, která si zajišťují vlastníci jednotek od dodavatele přímo (např. dodávka elektrické energie do jednotlivých bytů a nebytových prostorů),
 • - dodávky elektrické energie a vody a odvádění odpadních vod pro společné části domu,
 • - dodávky vody a odvádění odpadních vod pro jednotlivé jednotky,
 • - další povinnosti, které vyplynou pro vlastníky jednotek, případně pro společenství ze zvláštních právních předpisů.
 • - Předmětem činnosti společenství dále je
 • - vybírání záloh na úhradu za služby od vlastníků jednotek,
 • - vedení potřebné evidence plateb vlastníků jednotek na zálohy na úhradu za služby,
 • - zřízení účtu u banky a hospodaření s peněžními prostředky svěřenými vlastníky jednotek formou záloh na úhradu za služby,
 • - vyúčtování zálohových plateb na úhradu za služby pro jednotlivé vlastníky jednotek,
 • - provozování technických zařízení v domě, která slouží i jiným subjektům, s povinností osob, kterým je svěřena jejich obsluha, disponovat s nimi s péčí řádného správce majetku a podle pokynů schválených shromážděním vlastníků jednotek.
 • - Společenství je oprávněno sjednat smlouvu o zástavním právu k jednotce, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu, k zajištění poohledávek vyplývajících z úvěru poskytnutého na náklady spojené se správou domu, a to pouze s
 • - písemných souhlasem vlastníka jednotky.


Adresa

Společenství vlastníků jednotek domu č. Ostrava-Slezská Ostrava

71000, Ostrava-Slezská Ostrava (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0x

 • Inzed-stav, s.r.o.

  správa a údržba nemovitostí, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, Prodej zboží, zprostředkovatelská činnost...

  Ostrava-Jih - Hrabůvka, 70030
  • 0
 • Spol.vlast.jed. Otakara Jeremiáše 1980

  Předmětem činnosti společenství je správa, provoz a opravy společných částí domu, vymezených způsobem stanoveným v zákoně (dále ...

  Ostrava - Poruba, 70800
  • 0
 • Společenství Vlastníků Jednotek - 30.

  správa domu, provoz a opravy společných částí domu a zabezpečování dalších činností spojených s provozem domu čp. 560 v Moravské...

  Moravská Ostrava, 70200
  • 0


Nenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz