Infopanel

Zobrazeno: 1261x

Státní statek Veselí nad Moravou, Statek Veselí nad Moravou, VÝKUP OVOCE SVATOBOŘICE, Dřevovyroba, Statek na moravě.

Státní statek Veselí nad Moravou - v

Státní statek Veselí nad Moravou - v Veselí nad Moravou

 • - Základní:
 • - Vykonávat činnosti a vyrábět výrobky sloužící potřebám zemědělské výroby, pokud k této činnosti není třeba souhlasu podle zvláštních předpisů.
 • - Úprava, zpracování a prodej výrobků, které organizace vyrábí včetně jejich maloobchodního prodeje.
 • - Nákup a výroba školeného ovocného hroznového vína, neškoleného hroznového a ovocného vína, ovocných a průmyslových destilátů a lihu, ovocných šťáv, sukusů a dření a jejich koncentrátů a jejich prodej včetně prodeje ve vlastním prodejním zařízení
 • - Provozování stravovacího, školícícho a ubytovacího zařízení pro vlastní potřebu a poskytování těctho služeb organizacím a občanům
 • - Výkup ovoce, zeleniny a moštových hroznů révy vinné od jiných organizací a občanů
 • - Poskytování prací a služeb socialistickým organizacím, národním výborům a občanům
 • - Neveřejná silniční doprava nákladů a osob pro jiné organizace a občany
 • - Pěstitelské pálení ovoce, výroba, nákup a prodej umělých květin a věnců pro občany a organizace
 • - Kovovýroba
 • - Dřevovýroba
 • - Výroba pro elektrotechnický průmysl
 • - Těžba štěrkopísku a jeho dodávky občanům a organizacím, výroba betonové směsi a cementového zboží a jeho dodávky občanům a organizacím
 • - Výroba a zpracování plastických hmot
 • - Výroba osobních ochranných pracovních prostředků
 • - Povinný: Státní statek je povinen provozovat zemědělskou výrobu a v zájmu jejího dalšího rozvoje racionálně a efektivně hospodařit na zemědělské půdě.
 • - Zahraničně obchodní činnost
 • - Správa majetku určeného k restituci
 • - vypořádání hospodářské činnosti státního podniku
 • - provedení smluvního převodu práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví.
 • - povinnost uzavřít smlouvy o výkonu funkce ochraňovatelské organizace se Státní správou hmotných rezerv a Státních mobilizačních rezerv.

Adresa

Státní statek Veselí nad Moravou - v Veselí nad Moravou

69801, Veselí nad Moravou
0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz