Infopanel

Aktualizováno: 22.06.2008
Zobrazeno: 3559x

Bytové družstvo průkopník, Stavební bytové družstvo průkopník, Stavební bytové družstvo Průkopník Rychnov nad Kněžnou, Bytové družstvo rychnov nad kněžnou , Stavební bytové družstvo Rychnov nad Kněžnou.


Stavební bytové družstvo Průkopník,

Stavební bytové družstvo Průkopník - Rychnov nad Kněžnou

 • - Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví domů, bytů, garáží a objektů s nebytovými prostory, na správě a provozu bytů v osobním vlastnictví členů družstva a na správě a provozu bytů ve vlastnictví jiných subjektů a ostatním majetku družstva.
 • - Předmětem činnosti družstva je zejména: činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů spočívající především v aa) organizování, přípravě, provádění, popř. zabezpečování výstavby bytů, rodinných domků a nebytových prostor, ab) provádění, popř.
 • - zajišťování údržby, oprav, modernizaci a rekonstrukci bytových a nebytových objektů, ac) zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor, ad) přidělování bytů, rodinných domů a nebytových prostor a uzavírání příslušných smluv, činnost za
 • - účelem podnikání spočívající především v ba) provádění, popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizaci a rekonstrukci bytů a nebytových prostor, popř. bytových a nebytových objektů ve vlastnictví jiných osob, bb) zajišťování plnění spojených s
 • - užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví jiných osob.
 • - Správa domů, bytů, garáží a objektů s nebytovými prostory jiných právních subjektů včetně vlastníků v osobním vlastnictví, členů i nečlenů družstva.
 • - Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
 • - Inženýrská činnost v investiční výstavbě
 • - Činnost účetních poradců, vedení účetnictví
 • - Projektová činnost ve výstavbě
 • - Provádění bytových a občanských staveb
 • - Provádění inženýrských staveb
 • - Projektová činnost v investiční výstavbě
 • - Drobné údržbářské práce bytových a nebytových prostor
 • - Poradenská činnost v oblasti výstavby pozemních staveb, inženýrských staveb a sítí


Adresa

Stavební bytové družstvo Průkopník, Rychnov nad Kněžnou

51601, Rychnov nad Kněžnou (ukázat na mapě)

1

hodnoceno 1xNenalezen žádný příspěvek