Infopanel

Zobrazeno: 1131x

Stavební geologie, Geotechnika a.s., Stavební geologie geotechnika, Stavební geologie geotechnika a.s., Stavební geologie - geotechnika.

Stavební geologie - Geotechnika, a.s.

Stavební geologie - Geotechnika, a.s. Praha 5 - Hlubočepy

 • - projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti v rozsahu ustanovení výše citovaného zákona 61/1988 Sb, o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě ve znění pozdějších předpisů § 2 písm. a) - vyhledávání a
 • - průzkum výhradních ložisek povrchovým způsobem § 2 písm. b) - otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek povrchovým způsobem § 2 písm. c) - zřizování, zajišťování a likvidace lomů § 2 písm. d) - úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s
 • - jejich dobýváním § 2 písm. e) - zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech b) až d) § 2 písm. f) - zvláštní zásahy do zemské kůry § 2 písm. g) - zajišťování a likvidace starých důlních děl
 • - hornická činnost § 2 písm. a) - vyhledávání a průzkum výhradních ložisek § 2 písm. b) - otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek povrchovým způsobem § 2 písm. c) - zřizování, zajišťování a likvidace lomů § 2 písm. f) - zvláštní zásahy do zemské kůry
 • - projektování geologických prací a jejich provádění a vyhodnocování v oboru ložisková geologie, geologický výzkum v rozsahu mapovacích, laboratorních a kamerálních prací
 • - činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu § 3 písm. b) - inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum, kromě geologických prací, prováděných za účelem záskání doplňujících údajů pro dokumentaci staveb § 3 písm. d) - podzemní práce prováděné
 • - hornickým způsobem, zejména hloubení jam a šachtic, ražení štol a tunelů, jakož i jiných podzemních prostorů o objemu nad 500 m3 § 3 písm. e) - práce k zajištění stability podzemních prostorů, ( podzemní sanační práce ) § 3 písm. h) - strojní vrtání studní
 • - s délkou nad 30 m a vrty s délkou nad 30 m pro jiné účely než k pracím uvedeným v § 2 a v § 3 písm. a) až g)

Adresa

Stavební geologie - Geotechnika, a.s. Praha 5 - Hlubočepy

15200, Praha 5 - Hlubočepy (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0x

 • Aquatest, a.s.

  školící a odborný dohled nad nakládáním s nebezpečnou látkou nebo přípravkem včetně navrhování opatření k nápravě zjištěných ned...

  Praha 5 - Hlubočepy, 15200
  • 0
 • Geonika, s.r.o

  provádění, projektování a vyhodnocování geologických prací, poradenská činnost v oblasti geologie, zprostředkovatelská činnost v...

  Praha 5 - Košíře, 15000
  • 0
 • Hydrogeologická společnost, s.r.o.

  geologické práce, testování, měření a analýzy v oblasti geologie, ekologie a ochrany životního prostředí, činnost technických po...

  Praha - Zbraslav, 15600
  • 0


Nenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz