Infopanel

Zobrazeno: 1483x

Domovinka Kladno, Sociální služby kladno, Stredisko komplexni socialni pece o.p.s, Azylový dům kladno o.p.s, Domovinkakladno.

Středisko komplexní sociální péče, o.p.

Středisko komplexní sociální péče, o.p. Kladno

  • - společnost bude poskytovat komplexní sociální služby
  • - pro lidi ,kteří ze zdravotních či jiných důvodů nejsou schopni zajistit své životní potřeby v přirozeném prostředí to bude pečovatelská služba- pomoc při zajištění chodu domácnosti,stravování,pomoc při sebeobsluze,zprostředkování kontaktu se společenským
  • - prostředím,pomoc při prosazování práv a zájmů,poskytování informací,aktivizační služby.
  • - zlepšení kvality života uživatelů a poskytování úlevy pečujícím rodinám,nebo osobám blízkým zajistit- Domovinka- stacionářpomoc pro lidi,kteří pro svůj věk nemohou žít zcela samostatně,ale rodina či osoba blízká je schopna se o ně část dne starat v jejich
  • - domácím prostředí.zde je klientovi poskytováno zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,pomoc při zajišťování práv a zájmů,vzdělávací a aktivizační služby,nebo psychoterapie, poskytování služeb,které se týkají osobní hygieny.
  • - lidem,kteří vnímají svoji životní situaci jako obtížnou a nejsou schopni jí řešit vlastními silami ,ale jejich rodinám budou poskytovány poradenské služby. Způsob poskytování této služby podporuje člověka v řešení obtížné životní situace.
  • - pro lidi,kteří jsou v důsledku nemoci,nebo postižení dlouhodobě či trvale znevýhodněni jsou určeny domy s pečovatelskou službouzprostředkování poskytnutí ubytování,pomoc při zajištění domácnosti,zprostředkování kontaktu se společenským
  • - prostředím,poskytnutí informace,pomoc při prosazování práv a zájmu.Cílem je podpořit člověka,aby mohl vést běžný způsob života v domácím prostředí.
  • - důchodcům a lidem s postižením jsou určeny vyvařovny-poskytnutí oběda v některé z vyvařoven ve městě.tato zařízení slouží jako kluby pro důchodce.plní funkci aktivizační a zprostředkovávají lidem kontakt se společenským prostředím.

Adresa

Středisko komplexní sociální péče, o.p. Kladno

Kladno
0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz