Infopanel

Zobrazeno: 1879x

Tapas borek, Frantisek jampilek, TAPAS BOREK s.r.o., Práce u firmy Jampílek, Borek u staré boleslavy.

Tapas Borek, s.r.o.

Tapas Borek, s.r.o. Borek 74 p.Stará Boleslav

 • - Hornická činnost (otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek s omezováním pro povrchové dobývání, zřizování, zajišťování a likvidace lomů, úprava a zušlšchťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním, zřizování a provozování odvalů,
 • - výsypek a odkališť při výše uvedených činnostech)
 • - silniční motorová doprava
 • - podnikání v oblasti nakládání s odpady
 • - Zemní práce
 • - Koupě a prodej zboží, vyjma vyznačeného v příloze 1,2,3 živnostenského zákona
 • - Úprava štěrků, písků a zemin tříděním a drcením
 • - Zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje, nejde-li o provozování odborných činností na úseku rostlinolékařské péče (zemědělské práce pomocí strojů, pěstování sazenic lesních dřevin,výsadba
 • - lesních porostů)
 • - činnost prováděná hornickým způsobem: - dobývání ložisek nevyhrazených nerostů povrchovým způsobem s roční těžbou nižší než 500 tis. tun, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním - těžba písků a štěrkopísků v
 • - korytech vodních toků, včetně úpravy a zušlechťování těchto surovin prováděných v souvislosti s jejich těžbou
 • - technické činnosti v dopravě
 • - hostinská činnost
 • - provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici


Adresa

Tapas Borek, s.r.o. Borek 74 p.Stará Boleslav

25002, Borek 74 p.Stará Boleslav (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0x

 • František Jampílek

  Těžba a úprava kameniva, písků a štěrkopísků , Těžba a úprava ostatních nerostných surovin j. n.

  Lázně Toušeň, 25089
  • 0


Nenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz