Infopanel

Rumunská letecká společnost , Tarom, Letecká společnost Rumunska, rumunská letecká společnost, Letecká společnost Rumunsko.


Tarom, rumunská letecká společnost, org.

Tarom, rumunská letecká společnost, org. Praha 1 - Nové Město

 • - Zajišťování technického provozu letadel subjektu vlastními i cizími prostředky a vlastním i cizím personálem, dozírajícím a podílejícím se na přípravě a ošetření letadla. Toto oprávnění v sobě nezahrnuje provedení komplexního obchodního a/ nebo technického
 • - a nebo bezpečnostního odbavení letadla.
 • - Zajišťování rezervace míst a přepravní (nákladní) kapacity na leteckých spojích subjektu a na přípojových spojích k nim.
 • - Používání vlastního počítačového rezervačního a distribučně prodejního systému podle nediskriminačních zásad stanovených
 • - ICAO pravidly pro regulaci a provoz počítačových rezervačních a prodejně distribučních systémů (Code of Conduct for Regulation and Operation of Computer Reservation Systém), Evropskou konferencí pro civilní letectví a zásad stanovených předpisy ČR.
 • - Vystavování a prodej přepravních dokumentů subjektu v osobní a nákladní letecké dopravě ve své kanceláři za Kč, jakož i s tím související vybírání poplatků za poskytnutí doplňkových služeb ve své kanceláři zřízené v ČR. Příjem za prodej přepravních dokladů
 • - před dalším použitím v ČR, případně převodem do zahraničí musí být uložen na příslušný účet organizační složky u peněžního ústavu v České republice. Čísla účtu jsou 01-66350010/0300 USD a 01-66350030/0300 CZK otevřených u
 • - Československé obchodní banky. Orgány státní správy jsou oprávněny dodržování této zásady kontrolovat.
 • - Vystavování a prodej přepravních dokumentů subjektu v osobní a nákladní letecké dopravě, jakož i s tím související vybírání poplatků za poskytnutí doplňkových služeb prostřednictvím zprostředkovatelů s tím, že tržby budou od zprostředkovatelů převáděny na
 • - příslušný účet organizační složky vedený u peněžního ústavu na území ČR. Zprostředkovatelé musí být v době pověření držiteli platného živnostenského oprávnění ČR. Může být požadováno, aby subjekt oznámil orgánům státní správy ČR seznam zprostředkovatelů a
 • - adresy jejich provozoven, kterým svěřil k prodeji své přepravní dokumenty.
 • - Provádět převod přebytků korunových příjmů nad korunovými výdaji do svého ústředí pouze na základě souhlasu, který vydá Česká národní banka k žádosti subjektu.
 • - O prodejích přepravních dokumentů bude vedena evidence, z níž bude zřejmý druh dokumentu, respektive služby, hodnota, způsob úhrady, komu byla služba poskytnuta Evidenci je možno nahradit kopií prodejního deníku. Kromě toho organizační složka na požádání
 • - doloží počet přepravených cestujících a hmotnost přepraveného zboží a pošty na svých linkách do/z ČR.
 • - Výkon výše uvedených oprávnění může být zrušen, pozastaven nebo k jejich využívání mohou být uloženy podmínky v případě, že nebude uděleno reciproční oprávnění ČSA v Rumunsku nebo subjekt poruší zákony a předispy ČR nebo podmínky tohoto oprávnění,nebo
 • - nebudou plněna ustanovení zákona 513/91 Sb.


Adresa

Tarom, rumunská letecká společnost, org. Praha 1 - Nové Město

11000, Praha 1 - Nové Město (ukázat na mapě)

0

hodnoceno 0x

 • Dorotheum spol. s r.o.

  provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách, specializovaný maloobchod, maloobchod použitým zb...

  Praha 1 - Staré Město, 11000
  • 0
 • ing. Vlastimil Večerník

  Výroba ostatních výrobků jinde neklasifikovaných , Ostatní podnikatelské činnosti j. n.

  Praha 1 - Staré Město, 11000
  • 0


Nenalezen žádný příspěvek