Infopanel

Zobrazeno: 2071x

Technické služby Lipník nad Bečvou, Technické služby lipník, Pohrebni sluzba lipnik nad becvou, Poplatek za popelnice lipnik nad becvou, Poplatky za popelnice lipník nad bečvou.

Technické služby Lipník nad Bečvou,

Technické služby Lipník nad Bečvou, Lipník nad Bečvou I - Město

 • - Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch potřeb občanů města Lipník nad Bečvou, včetně místních částí, na základě rozhodnutí zřizovatele a hrazené plně nebo částečně z příspěvku zřizovatele.
 • - Hlavní činnost:
 • - opravy, údržba a rekonstrukce místních komunikací III. a IV. třídy dle pasportu místních komunikací a zajištění provozuschopnosti povrchových zařízení odpadních vod na místních komunikacích a veřejných prostranstvích, včetně opravy zábradlí,
 • - zajištění údržby a oprav dopravního značení dle pasportu dopravního značení, včetně místních částí,
 • - provoz, opravy a údržba veřejného osvětlení, dle pasportu VO, opravy semaforů, montáž a údržba vyhrazených elektrických zařízení dodavatelským způsobem,
 • - čištění komunikací a prostranství, včetně zajištění zimní údržby,
 • - zajištění sběru a svozu tuhého komunálního odpadu, třídění odpadu, nebezpečných odpadů, provozování shromaždiště nebezpečných odpadů, likvidaci odpadů, a to vše podle ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a podle ustanovení obecně závazné vyhlášky
 • - č. 8/2001,
 • - zajištění údržby, opravy a obnovy zeleně dle pasportu veřejné zeleně, vazba květin a věnců,
 • - zajištění údržby, oprav a obnovy zámeckého parku (parc. č. 166),
 • - hřbitovní služby - evidence, vybírání poplatků, zajištění provozu, oprav a údržby hřbitovů: pozemek parc. č. 301 ostatní plocha hřbitov, urnový háj o výměře 26100 m2, hřbitovní kaple parc. č. st. 397, vše k.ú. Lipník nad Bečvou, pozemek parc. 172/5 ostatní
 • - plocha hřbitov, urnový háj o výměře 1342 m2, pozemek parc. č. 96 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2, vše v k.ú. Podhoří na Moravě, pozemek parc. č. 2646 ostatní plocha hřbitov , urnový háj o výměře 2285 m2, hřbitovní zdi na pozemku parc. č. 2646,
 • - vše v k.ú. Loučka, pozemek parc. č. 2771 ostatní plocha zeleň o výměře 6400 m2, pozemek parc. č. 2772 ostatní plocha hřbitov, urnový háj o výměře 6505 m2, židovské hřbitovy, vše v k.ú.
 • - zajištění provozu, oprav a údržby tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících k regeneraci a rekondici: areál koupaliště (parc. č. st. 2294, parc. 2464/7 a parc. č. 2464/5),
 • - údržba a opravy kanalizace a kanalizačních vpustí dle pasportu kanalizací,
 • - zajištění provozu, opravy a údržby veřejných WC tržnice a aut. nádraží parc. č. st. 2236, parc. č. st. 2931,
 • - zajištění údržby a oprav kašen a laviček,
 • - zajištění údržby a oprav dětských zařízení, hřišť a pískovišť (ul.
 • - Zahraní, ul. M.J.Husa, ul. M.Alše, ul. Hranická vč. sídliště Dukla, ul. Na
 • - Kopečku, ul. Bratrská, ul. Za Parkem, ul. Na Zelince, ul. Za porážkou),
 • - provoz a údržba rekultivované skládky,
 • - zabezpečování přepravních služeb fyzickým a právnickým osobám, provádění služeb speciálními mechanizačními prostředky,
 • - silniční motorová doprava nákladní,
 • - zajištění řádného provozu a údržby parkovacích hodin,
 • - nakládání s kumunálním odpadem v souladu s § 50 zák. č. 128/2000 Sb.,
 • - pohřební služba, včetně přepravy zesnulých,
 • - Prodej zboží, mimo zboží uvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona.
 • - Doplňková činnost:
 • - nakládání s odpady (vyjma nebezpečných),
 • - silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly bez omezení celkové hmotnosti,
 • - poskytování technických služeb.
Adresa

Technické služby Lipník nad Bečvou, Lipník nad Bečvou I - Město

75131, Lipník nad Bečvou I - Město (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0x

 • Daniel Horáček

  Ostatní dokončovací stavební činnosti , Čištění města, sanační a podobné činnosti

  Přerov I - Město, 75002
  • 0
 • Gresh Lipník, s.r.o.

  -knihtisk -sítotisk, gumotisk, chemigrafie, stereotypie, galvanoplastika, ofsetový tisk, pěstování, výsadba a údržba dřevin včet...

  Lipník nad Bečvou I - Město, 75131
  • 0
 • Václav Randýsek- Sara

  Maloobchod v nespecializovaných prodejnách , Silniční nákladní doprava

  Hranice - Hranice I-Město, 75301
  • 5
  Hodnocení: 5(1x)

Vložil: Kuchyňka
Datum: 03.01.09 02:11
Chcci vám velice poděkovát za loňský rok za svoz odpadu.Aš na jediný den. Já mám nepřetržité zaměstnání raní nční i odpolední.Jelikoš 26,12,2008 ve svátek svoz popelnic 8,00hod, kdo sým počítá. Řeknu moje chyba ,ale že 2,1,2009.popelnice stojí po celé ulici plné u každého domu, jéště po 22,00hod.plné.A to jsem viděl před polednem prolíždět popelářské auto.Asi nbyl dost plnáj jel asi po prázdnu.Člověk chce v sobotu uklízat a kde ná dávat smetí.Doufám že ty popelnice vyvezete co njdřív neš je vandalové vysypou.To mysjím ulici _Jezerskou ulicí. P.S:Děkuji za pochopení a sjednéjte napravu,Kuchyňka P
MAXportal.cz