Infopanel

Zobrazeno: 1144x

Tyflocentrum Ostrava, Tyflocentrum ostrava moravská ostrava sadová, Bulharský klub ostrava, Bulharský kulturně osvětový klub ostrava, TyfloCentrum Ostrava, o.p.s..

TyfloCentrum Ostrava, o.p.s.

TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. Moravská Ostrava

  • - nevidomým, slabozrakým a jinak zdravotně postiženým občanům s cílem usnadnění života, dosažení maximální míry samostatnosti a nezávislosti na pomoci jiných osob a podpory integrace takto postižených klientů do společnosti: - poradenství, vzdělávání a
  • - proškolování v oblasti zdravotní a sociální a v oblasti obsluhy pomůcek a zařízení kompenzujících vadu a usnadňujících život; - komplexní rehabilitace a rekvalifikace; - zpřístupňování informací včetně učebnic, učebních a studijních materiálů nebo vydávání
  • - brožur, bulletinů či časopisů pro zdravotně postižené a o zdravotně postižených; - odstraňování architektonických, informačních a dalších bariér včetně úprav pracovišť pro zdravotně postižené občany; - vytváření speciálních pracovních míst pro zdravotně
  • - postižené občany a poradenská činnost s pracovním uplatněním související; - služby osobní asistence a další služby sociální péče; - provozování aktivit účelného využívání volného času (sport, kultura, zájmová a klubová činnost);
  • - poradenská, vzdělávací, konzultační činnost v oblasti péče o zrakově a jinak zdravotně postižené osoby pro pracovníky školství, neziskových organizací a jiných subjektů, pořádání seminářů o problematice nevidomých, slabozrakých a jinak zdravotně
  • - postižených občanů se specifickými potřebami;
  • - poradenská, konzultační, vzdělávací činnost v oblasti výpočetní techniky pro zdravotně postižené včetně technické pomoci a tvorby. www prezentací pro neziskové organizace, osoby se zdravotním postižením a jejich zaměstnavatele;
  • - prezentace a propagace problematiky zrakově a jinak zdravotně postižených občanů včetně realizace propagačních a osvětových akcí a dobročinných sbírek.

Adresa

TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. Moravská Ostrava

70200, Moravská Ostrava (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz