Infopanel

Zobrazeno: 1048x

Tyflocentrum Zlín, Centrum pro zrakově postižené zlín , Zahrádkářský spolek halenkovice, "tyflocentrum +Zlín", Tytlocentrumzlin.

TyfloCentrum Zlín o. p. s.

TyfloCentrum Zlín o. p. s. Zlín

  • - Společnost bude poskytovat: nevidomým, slabozrakým a jinak zdravotně postiženým občanům tyto služby s cílem usnadnění života, dosažení maximální míry samostatnosti a nezávislosti na pomoci jiných osob a podpory integrace takto postižených klientů do
  • - společnosti: - poradenství, vzdělávání a proškolování v oblasti zdravotní a sociální a v oblasti obsluhy pomůcek a zařízení kompenzujících vadu a usnadňujících život; - komplexní rehabilitace a rekvalifikace; - zpřístupňování informací včetně učebnic,
  • - učebních a studijních materiálů nebo vydávání brožur, bulletinů či časopisů pro zdravotně postižené a o zdravotně postižených; - odstraňování architektonických, informačních a dalších bariér včetně úprav pracovišť pro zdravotně postižené občany; -
  • - vytváření speciálních pracovních míst pro zdravotně postižené občany a poradenská činnost s pracovním uplatněním související; - služby osobní asistence a další služby sociální péče; - provozování aktivit účelného využívání volného času (sport, kultura,
  • - zájmová a klubová činnost); poradenská, konzultační, vzdělávací činnost v oblasti výpočetní techniky pro zdravotně postižené včetně technické pomoci a tvorby www prezentací pro neziskové organizace, osoby se zdravotním postižením a jejich zaměstnavatele;
  • - prezentace a propagace problematiky zrakově a jinak zdravotně postižených občanů včetně realizace propagačních a osvětových akcí a dobročinných sbírek ve prospěch služeb pro takto postižené osoby.


Adresa

TyfloCentrum Zlín o. p. s. Zlín

76005, Zlín (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz