Infopanel

Zobrazeno: 1980x

ústav sociální péce mačkov, ústav mačkov, Mačkov ústav, Mačkov ústav sociální péče, Socialní ůstav Mačkov.

Ústav sociální péče pro mentálně

Ústav sociální péče pro mentálně Mačkov

 • - Účelem organizace je poskytování ústavní sociální péče pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé s přidruženými kombinovanými vadami. Organizace plní funkci integrovaného ústavu pro výše jmenovanou skupinu. Vytváří náhradní životní prostředí, kde
 • - zajišťuje komplexní péči, zejména činnost výchovnou, pracovně terapeutickou, zdravotní, rehabilitační, zájmovou, kulturní a rekreační. Organizace zabezpečuje zácvik klientů k jednoduchým pracím přiměřeným jejich zdravotního stavu a vyhledává vhodné
 • - pracovní uplatnění uvnitř i vně ústavu. Ústav zajišťuje poradenskou službu rodičům a opatrovníkům klientů ústavu, pomoc při řešení krizových situací v rodinách s mentálně postiženými.
 • - Stravování poskytuje v souladu s příslušnými právními předpisy důchodcům, kteří již nejsou schopni si sami zajistit kvalitní stravování, dále zaměstnancům či dalším zájemcům.
 • - Organizace poskytuje základní vzdělávání, které vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivování k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a
 • - spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí.
 • - Základní vzdělávání poskytuje také speciálně pedagogickou péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • - Ukončením vzdělávacího programu základního vzdělávání v základní škole speciální získá žák základy vzdělávání.
 • - Organizace v přípravném stupni základní školy speciální poskytuje přípravu na vzdělávání dětem s těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami nebo autismem.
 • - Organizace ve školní družině a školním klubu poskytuje zájmové vzdělávání žákům jedné školy nebo několika škol, může organizovat činnost pro účastníky, nebo účastníky a jejich zákonné zástupce, i o volných dnech a ve dnech školních prázdnin. Organizuje
 • - zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce.

Adresa

Ústav sociální péče pro mentálně Mačkov

38801, Mačkov (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz