Infopanel

Aktualizováno: 06.04.2008
Zobrazeno: 6572x

Ústav sociální péče Raby, ÚSP Ráby , Ustav raby, Ráby ustav, Ráby.

Ústav sociální péče Ráby

Sociální péče pro klienty - Ústav sociální péče Ráby - Ráby

 • - Ústav sociální péče Ráby je ústavem sociální péče, který zajišťuje v hlavním předmětu činnosti podrobně vymezenou komlexní a nedělitelnou celoroční a týdenní ústavní sociální péči především pro mentálně postiženou mládež ve věku od tří do dvaceti šesti
 • - let, výjimečně i déle, jakož i pro klienty, kteří jsou postiženi též tělesnou nebo smyslovou vadou. Je rovněž zařízením pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy mentálně postižené mládeže. Zároveň je i ústavem sociální péče pro dospělé klienty od dvaceti
 • - šesti let postižené mentálním postižením těžšího stupně a pro klienty postižené vedle mentálního postižení těžšího stupně též tělesnou nebo smyslovou vadou, kteří potřebují ústavní péči, nikoli však léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení. V
 • - případě volné kapacity lze poskytovat pobyt i na přechodnou dobu.
 • - Hlavní předmět činnosti: Poskytování komplexní a nedělitelné celoroční a týdenní ústavní sociální péče, především pro mentálně postiženou mládež ve věku od tří do dvaceti šesti let, výjimečně i déle, jakož i pro klienty, kteří jsou postiženi též tělesnou
 • - nebo smyslovou vadou, výkon ústavní nebo ochranné výchovy mentálně postižené mládeže a poskytování sociální péče pro dospělé klienty do dvacei šesti let postižené mentálním postižením těžšího stupně též tělesnou nebo smyslovou vadou, kteří potřebují
 • - ústavní péči, nikoli však léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení, jakož i pro klienty postižené mentálním postižením lehčího stupně, avšak jen tehdy, potřebují-li nezbytně ústavní péči, kde je jako nedílná a neoddělitelná součást zahrnuto rovnež:
 • - - ubytování, stravování a komlexní sociální péče pro umístěné klienty, - zajištění výchovně vzdělávacího procesu a pracovně rehabilitační činnosti klientům dle jejich schopností s přihlédnutím k fyzické vyspělosti a mentální úrovni, - úschova cenných věcí
 • - a finančních prostředků klientů, kteří o jejich převzetí požádají při nástupu nebo během pobytu, - poskytování osobního vybavení, drobných předmětů osobní potřeby a některých služeb klientům, - zajištění kulturně-zájmové činnosti klientů v zájmu rozvoje
 • - jejich schopností, estetického cítění a zapojení do společenského života, - zajištění zdravotní péče pro klienty s akutním nebo chronickým onemocněním, - poskytování sociálního poradenství klientům, rodinným příslušníkům či zákonným zástupcům, - výkon
 • - ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně správy movitého majetku ve vlastnictví Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou a včetně ubytovacích a stravovacích služeb pro vlastní
 • - zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti ústavu sociální péče Ráby, - umožňování praktické výuky studentům středních a vysokých škol se sociálním případně zdravotnickým zaměřením, - plnění dalších úkolů v
 • - souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociální péče.

Adresa

Ústav sociální péče Ráby Ráby

53352, Ráby (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0x

 • Dětský domov Pardubice

  Výkon ústavní péče - poskytování plného přímého zaopatření dětem a mládeži do 18, resp. do 26 let, pokud pokračuje jejich přípr...

  Pardubice I - Bílé Předměstí, 53003
  • 0
 • Domov důchodců Přelouč

  Vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:, Domov důchodců Přelouč je ústavem sociální péče, který zajišťu...

  Přelouč, 53501
  • 0
  Diskuse (1x)
 • Soukromý dětský domov Markéta, o.p.s.

  Provozování nestátního dětského domova rodinného typu a zajištění náhradní rodinné péče dětem, které jsou na základě rozhodnutí ...

  Holice, 53401
  • 0


Nenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz