Infopanel

Zobrazeno: 4909x

ústav sociální péče Žampach, ústav žampach, žampach ústav, Zampach, ústav sociální péče.


Ústav sociální péče Žampach

Ústav sociální péče Žampach Žamberk

 • - Poskytování komplexní a nedělitelné celoroční a denní sociální péče, především pro dospělé klienty ve věku od dvaceti šesti let postižené mentálním postižením těžšího stupně a pro klienty postižené vedle mentálního postižení těžšího stupně též tělesnou
 • - nebo smyslovou vadou, kteří potřebují ústavní péči, nikoli však léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení, jakož i pro klienty postižené mentálním postižením lehčího stupně, avšak jen tehdy, potřebují-li nezbytně ústavní péči, kde je jako nedílná a
 • - neoddělitelná součást zahrnuto rovněž: - ubytování, stravování a komplexní sociální péče pro umístěné klienty, - zajištění výchovně vzdělávacího procesu a pracovně rehabilitační činnosti klientům dle jejich schopností s přihlédnutím k fyzické vyspělosti a
 • - mentální úrovni, - úschova cenných věcí a finančních prostředků klientů, kteří o jejich převzetí požádají při nástupu nebo během pobytu, - poskytování osobního vybavení drobných předmětů osobní potřeby a některých služeb klientům, - zajištění
 • - kulturně-zájmové činnosti klientů v zájmu rozvoje jejich schopností, estetického cítění a zapojení do společenského života, - zajištění zdravotní péče pro klienty s akutním nebo chronickým onemocněním, - výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a
 • - administrativní činnosti včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou a včetně stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního
 • - účelu a hlavního předmětu činnosti Ústavu sociální péče Žampach, - umožňování praktické výuky školám se sociálním případně zdravotnickým zaměřením, - plnění dalších úkolů v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociální péče.


Adresa

Ústav sociální péče Žampach Žamberk

56401, Žamberk (ukázat na mapě)

5

hodnoceno 1x

 • Domov důchodců sv. Zdislavy

  poskytování služeb sociální péče především starým občanům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří...

  Červená Voda, 56161
  • 5
  Hodnocení: 5(1x), Diskuse (1x)
 • Domov důchodců Ústí nad Orlicí

  Poskytování komplexní péče především občanům, kteří sodáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a tuto péči jim nemo...

  Ústí nad Orlicí, 56201
  • 0
 • Pedagogicko - psychologická poradna,

  Ostatní sociální péče

  Ústí nad Orlicí, 56201
  • 0


Nenalezen žádný příspěvek