Infopanel

Zobrazeno: 1253x

Vces a.s., Drazba vces, Euromont - FM Vysočany, VCES a.s.s, Vces účetní.

Vces, a.s.

Vces, a.s. Praha 9

 • - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • - Projektová činnost ve výstavbě
 • - Inženýrská činnost v investiční výstavbě
 • - Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • - Výroba rozvaděčů nízkéno napětí a baterií, kabelů a vodičů
 • - Projektování elektrických zařízení
 • - Zámečnictví
 • - Zednictví
 • - Tesařství
 • - Klempířství
 • - Pokrývačství
 • - Štukatérství
 • - Podlahářství
 • - Izolatérství
 • - Kominictví
 • - Pronájem a půjčování věcí movitých
 • - Zprostředkování obchodu
 • - Zprostředkování služeb
 • - Velkoobchod
 • - Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů
 • - Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
 • - Zpracování dat, služby databank, správa sítí
 • - Správa a údržba nemovitostí
 • - Vodoinstalatérství, topenářství
 • - Činnost účetních poradců, vedení účetnictví
 • - Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní a mezinárodní s vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti vnitrostátní s vozidly nad 3,5 tuny celkové hmotnosti a tahači
 • - Montáž, opravy vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob plyny
 • - Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení
 • - Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
 • - Truhlářství
 • - Opravy silničních vozidel
 • - Výkon zeměměřičských činností
 • - Provádění trhacích a ohňostrojných prací
 • - Provádění veřejných dražeb
 • - Ubytovací služby
 • - Oprávnění k hornické činnosti pro předmět činnosti: - otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek, - zřizování, zajišťování a likvidace lomů, - úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním, - zřizování a provozování odvalů,
 • - výsypek a odkališť při výše uváděných činnostech.
 • - Oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem pro předmět činnosti: - dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů
 • - prováděné k tomuto účelu, - těžba písků v korytech vodních toků a štěrkopísků plovoucími stroji, včetně úpravy a zušlechťování těchto surovin prováděných v souvislosti s jejich těžbou, s výjimkou odstraňování nánosů při údržbě vodních toků, - práce k
 • - zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce), - práce na zpřístupňování jeskyní a práce na jejich udržování v bezpečném stavu, - zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000
 • - m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb, - vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v § 2 a 3 zákona č. 61/1988 Sb., - podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve
 • - vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m krychlových horniny.

Adresa

Vces, a.s. Praha 9

19005, Praha 9 (ukázat na mapě)

Zařazení v kategoriích

Bytová výstavba » Praha 9 - Bytová výstavba
0

hodnoceno 0x

 • Pavel Svoboda

  Pozemní a inženýrské stavitelství , Výstavba pozemních a inženýrských staveb

  Praha 19 - Kbely, 19700
  • 0
 • Potrubí, a.s.

  Prodej zboží (s vyjímkou obchod. živností uvedených v příl. 1-3 zák. č. 455/91 Sb.)., Technicko-inženýrská činnost při výrobě a ...

  Praha 9 - Vysočany, 19000
  • 0
 • Pronto STK, s.r.o.

  zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb (vyjma činností uvedených v § 3 a v příl.č.3 zák.č.455/91 Sb.ve znění poz...

  Praha - Čakovice, 19600
  • 0


Nenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz