Infopanel

Zobrazeno: 1601x

Vojenské lesy a statky, Vojenské lesy, Vojenské lesy a statky čr, s.p., Vojenské lesy a statky čr s.p., Vojenské lesy a statky čr.


Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Praha 6 - Dejvice

 • - Hlavní předmět podnikání - 'nakládání s majetkem státu v působnosti Ministerstva obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské a dřevozpracující výrobě a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb; - činnost směřující k
 • - udržování ekologické a biologické rovnováhy, zejména prováděním asanačních (včetně pyrotechnických) a rekultivačních opatření v objektech důležitých pro obranu státu (§ 29 odst. l,2 zákona č.
 • - l999 Sb., o zajišťování obrany České republiky); - zajišťování údržby drobných vodních toků pro Ministerstvo obrany na území vojenských újezdů; - zabezpečení dodávek stavebních prací a služeb, zejména prováděním oprav, údržby a provozování staveb a
 • - zařízení, včetně poskytování projekčních služeb; - provádění oprav a údržby nemovitého majetku včetně komunikací na území vojenských újezdů; - zabezpečení vstupu, ostrahy a ochrany vojenských objektů Armády České republiky'.
 • - Lesní hospodaření prováděné průmyslovým způsobem
 • - Provádění staveb průmyslovým způsobem
 • - Výkon práva myslivosti, poskytování služeb formou poplatkového odstřelu zvěře a lovu ryb, prodej ulovené zvěře a ryb
 • - Pronájem nemovitostí, odstavných ploch, bytů a nebytových prostor spojený s dalšími službami
 • - Ubytovací služby
 • - Prodej zboží
 • - Řeznictví a uzenářství
 • - Hostinská činnost
 • - Opravy motorových vozidel
 • - Opravy silničních vozidel
 • - Opravy benzinových motorových pil
 • - Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní nebo vnitrostátní a mezinárodní s vozidly do 3,5t užitné hm. nebo 6t celkové hm.
 • - Silniční motorová doprava nákladní (mezinárodní s vozidly nad 3,5t celkové hmotnosti a tahači)
 • - Výkon zeměměřičských činností
 • - Zprostředkovatelská činnost v investiční výstavbě
 • - Provozování střelnic
 • - Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
 • - Výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce, revize a revizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení
 • - správa a údržba nemovitostí
 • - podniky zajišťující ostrahu majetku a osob
 • - provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
 • - nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • - podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
 • - poskytování technických služeb


Adresa

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Praha 6 - Dejvice

16000, Praha 6 - Dejvice (ukázat na mapě)


Zařazení v kategoriích

Lesnictví » Praha 6 - Lesnictví
0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek