Infopanel

Zobrazeno: 1691x

Vojenské stavby, Vojenske stavby Praha , Vojenské stavby a.s., Vojenské stavby CZ a.s., Vojenské stavby cz.


Vojenské stavby CZ, a.s.

Vojenské stavby CZ, a.s. Praha 9

 • - Prodej zboží (s výjimkou obchod.živností uvedených v příl.1-3 zák.č. 455/91 Sb., v platném znění)
 • - provádění staveb, jejich změn, odstraňování
 • - podnikání v oblasti nakládání s odpady s výjimkou nebezpečných odpadů
 • - propagační činnost
 • - automatizované zpracování dat
 • - poskytování software
 • - poradenství v oblasti stavebnictví
 • - poradenství v oblasti investiční činnosti
 • - obstaravatelská činnost v oblasti správy bytového a nebytového fondu
 • - organizační zajištění vzdělávacích akcí
 • - činnost účetních poradců
 • - činnost ekonomických a organizačních poradců
 • - silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní a mezinárodní bez omezení hmotnosti vozidla
 • - silniční motorová doprava osobní - nepravidelná doprava osobními vozidly
 • - opravy karosérií
 • - opravy motorových vozidel
 • - pronájem stavebních mechanizmů
 • - projektová činnost ve výstavbě
 • - výroba betonových a železobetonových prefabrikátů ( s výjimkou činností uvedených v příl. č. 1-3 zák. 455/91 Sb. o živ. podnikání v plat. znění )
 • - montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí
 • - montáž sádrokartonových příček a podhledů, montáž minerálních podhledů
 • - truhlářství
 • - vodoinstalatérství
 • - zámečnictví
 • - malířské práce
 • - výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
 • - provádění lektorské činnosti instruktora lešenářské techniky
 • - výroba plastových oken
 • - polygrafická výroba
 • - kopírovací práce
 • - knihařské práce
 • - hostinská činnost
 • - poskytování ubytování
 • - pronájem motorových vozidel
 • - nákup, prodej a skladování paliv a maziv vč. jejich dovozu s vyj. výhrad. nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotř. bal. do 50 kg
 • - provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
 • - poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
 • - projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu ustanovení § 3 písm. d) - podzemní práce prováděné hornickým způsobem - hloubení jam a šachtic, ražení štol a tunelů,jakož i jiných podzemních
 • - prostorů o objemu nad 500 m3 § 3 písm. e) - práce k zajištění stability podzemních prostorů ( podzemní sanační práce ) § 3 písm. g) - zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100.000 m3 horniny zák.
 • - č. 61/88 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • - činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu ustanovení § 3 písm. d) - podzemní práce prováděné hornickým způsobem - hloubení jam a šachtic, ražení štol a tunelů, jakož i jiných podzemních prostorů o objemu nad 500m3 § 3 písm. e) - práce k zajištění
 • - stability podzemních prostorů ( podzemní sanační práce ) § 3 písm. g) - zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 000 m3 horniny zák. č. 61/88 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • - hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem podle § 2 písm. a) a § 3 písm. a) a b) zákona ČNR č. 61/1988 Sb., a to projektování geologických prací a jejich provádění a vyhodnocování v oboru inženýrská geolgie v rozsahu mapovacích, laboratorních
 • - a kamerálních prací
 • - hornická činnost v rozsahu ustanovení § 5 odst. 2 zák. č. 61/98 Sb., ve znění pozdějších předpisů , a to : § 2 písm. b) - otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek povrchovým způsobem § 2 písm. c) - zřizování, zajišťování a likvidace lomů § 2 písm.
 • - d) - úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním § 2 písm. e) - zřizování a provozování odvalů, výsypek a odklališť při činnostech uvedených v písmenech b) až d)


Adresa

Vojenské stavby CZ, a.s. Praha 9

18044, Praha 9 (ukázat na mapě)

0

hodnoceno 0x

 • Alpav CZ, s.r.o.

  pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, pokud vedle pronájmu pronajímatelem nejsou poskytovány jiné než základní služby...

  Praha 8 - Bohnice, 18100
  • 0
 • Synot Real Estate, a.s.

  správa a údržba nemovitostí, realitní činnost, ubytovací služby, pronájem a půjčování věcí movitých, zprostředkování služeb, inž...

  Praha 8 - Libeň, 18000
  • 0
 • Tesla - Ecimex, a.s.

  Prodej zboží, pořádání výstav,veletrhů,kongresů a sympozií, činnost organizačních a ekonomických poradců, zprostředkovatelská či...

  Praha 8 - Karlín, 18600
  • 0


Nenalezen žádný příspěvek