Infopanel

Zš chotíkov, Mateřská škola Chotíkov, škola chotíkov, Základní škola chotíkov, Mateřská škola žilov.


Základní škola a Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Chotíkov

  • - Základní škola sdružuje: - základní školu, která poskytuje základní vzdělání v souladu s § 44 až 56 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a příslušných
  • - prováděcích právních předpisů - mateřskou školu, která zabezpečuje předškolní vzdělávání v souladu s § 33 až 35 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších právních
  • - předpisů - školní družinu, která poskytuje zájmové vzdělávání v souladu s § 111 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích právních
  • - předpisů - školní jídelnu, která zabezpečuje školní stravování dětí v souladu s § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích
  • - právních předpisů a závodní stravování v souladu s příslušnými prováděcími právními předpisy


Adresa

Základní škola a Mateřská škola Chotíkov

33017, Chotíkov (ukázat na mapě)

0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek