Infopanel

Zobrazeno: 1137x

Mateřská škola Bukovany, MŠ Bukovany, Základní škola bukovany, Zš bukovany, škola bukovany.

Základní škola a mateřská škola

Základní škola a mateřská škola Bukovany

  • - Hlavní účel příspěvkové organizace a předmět činnosti související s tímto účelem: Příspěvková organizace vykonává činnost mateřské školy, základní školy, školní jídelny - výdejny, školní družiny
  • - Příspěvková organizace jako mateřská škola poskytuje předškolní vzdělání, její činnost se řídí zák.č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zjeména pak ustanoveními Části druhé, a prováděcími
  • - předpisy ke školskému zákonu
  • - Příspěvková organizace jako základní škola poskytuje základní vzdělání, její činnost se řídí zák.č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména pak ustanoveními Části třetí Hlavou druhou a
  • - prováděcími předpisy ke školskému zákonu
  • - Příspěvková organizace jako školní jídelna - výdejna poskytuje školní stravování, její činnost se řídí zák.č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména pak ustanovení § 119, a prováděcími
  • - předpisy k zákonu
  • - Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, poskytovat závodní stravování
  • - Příspěvková organizace jako školní družina poskytuje zájmové vzdělání, její činnost se řídí zák.č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména pak ustanovením §
  • - a prováděcími předpisy ke školskému zákonu

Adresa

Základní škola a mateřská škola Bukovany

69631, Bukovany (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz