Infopanel

Základní škola a Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Křižanovice

  • - Přispěvková organizace vykováná činnost mateřské školy, základní, školní jídelny
  • - Příspěvková organizace jako mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání, její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména pak ustanoveními Části druhé, a
  • - prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
  • - Příspěvková organizace jako základní škola poskytuje předškolní vzdělání, její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména pak ustanovenými Části třetí Hlavou
  • - druhou a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
  • - Přispěvková organizace jako školní jídelna poskytuje školní stravování její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména ustanovením § 119, a prováděcími předpisy k
  • - Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením § 33b zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, poskytovat závodní stravování.

Adresa

Základní škola a Mateřská škola Křižanovice

68501, Křižanovice (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz