Infopanel

Základní škola Rašovice, Zš rašovice, Mateřská škola rašovice, Www.mš nevojice, Základní škola a Mateřská škola Rašovice.


Základní škola a Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Rašovice

  • - Příspěvková organizace vykonává činnost mateřské školy, základní školy, školní jídelny a školní družiny:
  • - Příspěvková organizace jako mateřská škola poskytuje předškolní vzdělání. Její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména pak ustanoveními Části druhé, a
  • - prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
  • - Příspěvková organizace jako základní škola poskytuje základní vzdělání. Její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména pak ustanoveními Části třetí Hlavou
  • - druhou, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
  • - Příspěvková organizace jako školní jídelna poskytuje školní stravování. Její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména pak ustanovením § 119 a prováděcími
  • - předpisy k zákonu. Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, poskytovat závodní stravování.
  • - Příspěvková organizace jako školní družina zajišťuje výchovné a zájmové akce pro žáky mimo vyučování. Její činnost se řídí zákonem č.
  • - 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména pak ustanovením § 118, a prováděcími předpisy k zákonu.


Adresa

Základní škola a Mateřská škola Rašovice

68501, Rašovice (ukázat na mapě)

0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek