Infopanel

MŠ Troskotovice, Mateřská škola Znojmo nám. Republiky, MŠ Jiřice u Miroslavi, Základní a mateřská škola troskotovice, Zš troskotovice.

Základní škola a Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Troskotovice

  • - Základní škola (dále jen příspěvková organizace) poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní,estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou
  • - výchovu a ekologickou výchovu žáků; umožňuje též náboženskou výchovu. Připravuje žáky pro další studium a praxi. Její činnost je upravena § 5 zák.č.29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol( školský zákon), v platném
  • - znění a prováděcími předpisy k němu, zejména vyhláškou č.291/1991 sb., o základní škole, v platném znění. Součástí příspěvkové organizace jsou mateřská škola a školní jídelna. Účel a předmět činnosti mateřské školy je dán § 3 zák.č.76/1978 Sb., o školských
  • - zařízeních, v platném znění a prováděcími předpisy. Účel a předmět činnosti školní jídelny je dán § 39 zák.č.76/1978 Sb., o školských zařízeních, v platném znění a prováděcími předpisy.

Adresa

Základní škola a Mateřská škola Troskotovice

67178, Troskotovice (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz