Infopanel

Mateřská škola mikulovice, Zš mikulovice u znojma, Mš mikulovice, Základní a mateřská škola Mikulovice, Základní škola mikulovice.

Základní škola a Mateřská škola,

Základní škola a Mateřská škola, Mikulovice

 • - Příspěvková organizace vykonává činnost zákadní školy, mateřské školy, školní jídelny, školní družiny a školního klubu.
 • - příspěvková organizace jako základní škola poskytuje základní vzělávání její činost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcímí předpisy ke školnému zákonu.
 • - Příspěvková organizace jako mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání, její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména pak ustanoveními Části druhé, a
 • - prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
 • - Přispěvková organizace jako zařízení školního stravování, se součastmi školní jídelna a školní jídelna-výdejna poskytuje školní stravování, její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
 • - (školský zákon), zejména ustanovením § 119, a prováděcími předpisy k zákonu.
 • - Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, poskytovat závodní stravování.
 • - Příspěvková organizace jako školní družina a školní klub poskytuje zájmové vzdělávání, její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména pak ustanovením § 118, a
 • - Příspěvková organizace vykonává komisionářskou činnost k majetku zřizovatele podle samostané komisionářské smlouvy.

Adresa

Základní škola a Mateřská škola, Mikulovice

67133, Mikulovice (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0x

 • Mateřská škola Nový Šaldorf, okres

  mateřská škola: předškolní výchova zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupr...

  Nový Šaldorf - Sedlešovice, 67181
  • 0
 • Premix, s.r.o.

  zemědělská výroba-výroba krmných směsí, výroba a prodej vína, obchodní činnost-Koupě a prodej zboží, vyjma prodeje zboží vyhraze...

  Rybníky, 67201
  • 0
 • Základní škola, Hrušovany nad

  Základní škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu věde...

  Hrušovany nad Jevišovkou, 67167
  • 0


Nenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz