Infopanel

Zobrazeno: 1230x

Základní škola bečov, Zš bečov, Mateřská škola bečov, škola bečov, Základní škola Braňany.

Základní škola a mateřská škola Bečov,

Základní škola a mateřská škola Bečov, Bečov

  • - Základní škola - ve smyslu ust. § 5 zákona č. 29/1984 Sb. v platném znění: poskytování základního vzdělání: zabezpečování rozumové výchovy ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadymi vlastenectví, humanity a demokracie: poskytování mravní,
  • - estetické, pracovní, zdravotní, tělesné výchovy, ekologické a náboženské výchovy žáků pro další studium a praxi. Mateřská škola - ve smyslu ust. § 3 zák. č. 76/1978 Sb. v platném znění: zajišťování všestranné péče dětem zpravidla ve věku od tří do šesti
  • - let v návaznosti na výchovu dětí v rodině a současnosti s rodinou; rozvíjení specifických forem výchovného působení na děti; působení rovněž na děti zdravotně, výchovně a sociálně ohrožené a na děti talentované. Mateřská škola může zřizovat zájmové
  • - kroužky. Školní družina - ve smyslu ust. § 20 zák.č.76/1978 Sb. v platném znění: poskytování výchovy, vzdělávání, zájmových činností a reakce žáků základní školy v době mimo vyučování a v době prázdnin. Je určena pro žáky prvního stupně. Školní družina
  • - může zřizovat zájmové kroužky. Školní jídelna - ve smyslu ust. § 39 zák.č. 76/1978 Sb. v platném znění: zabezpečování stravování dětí a žáků a pracovníků předškolních zařízení, škol a školských zařízení; zajišťování dalších stravovacích služeb dětem, žákům
  • - a pracovníkům předškolních zařízení, škol a školských zařízení.

Adresa

Základní škola a mateřská škola Bečov, Bečov

43526, Bečov (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz