Infopanel

Zobrazeno: 3536x

ZŠ Bělotín, Základní škola bělotín, Bělotín, Mateřská škola bělotín, Mš bělotín.

Základní škola a Mateřská škola Bělotín,

Základní škola a Mateřská škola Bělotín, Bělotín

 • - Hlavní účel a předmět činnosti organizace je vymezen zněním § 33 až 35, § 44 až 56, § 111, § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy.
 • - Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:
 • - Příspěvková organizace vykonává činnost mateřské školy, základní školy, zařízení školního stravování a školní družiny.
 • - Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, zejména pak ustanoveními
 • - Části druhé § 33 až 35, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se k předškolnímu vzdělávání.
 • - Základní škola poskytuje základní vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, zejména pak ustanoveními
 • - Části třetí Hlavou druhou § 44 až 56, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se k základnímu vzdělávání.
 • - Zařízení školního stravování, školní jídelny, poskytuje školní stravování; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, zejména pak ustanoveními Části
 • - desáté § 119, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se ke školnímu stravování.
 • - Organizace poskytuje zaměstnancům škol a školských zařízení závodní stravování v souladu s právními předpisy.
 • - Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, zejména pak ustanoveními
 • - Části osmé § 111, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se k zájmovému vzdělávání.

Adresa

Základní škola a Mateřská škola Bělotín, Bělotín

75364, Bělotín (ukázat na mapě)
5

hodnoceno 1x


Vložil: Herbert Panovský
Datum: 14.11.09 13:20
Zdravím pana ředitele a přeji mu úspěch a prosím, pokud tam ještě učí paní učitelka Jarmila Šplíchalová,aby jí ode mne vyřídil pozdrav. Děkuji, Panovský.
MAXportal.cz