Infopanel

Základní škola dolní moravice, Mateřská škola dolní moravice, ZŠ Dolní Moravice, Základní a mateřská škola Dolní Moravice, škola dolní moravice.


Základní škola a Mateřská škola Dolní

Základní škola a Mateřská škola Dolní Dolní Moravice

  • - Příspěvková organizace vykonává činnost mateřské školy, základní školy, zařízení školního stravování a školní družiny. Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
  • - odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, zejména pak ustanoveními Části druhé, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se k předškolnímu vzdělávání. Základní škola poskytuje základní vzdělávání; její činnost se řídí
  • - zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, zejména pak ustanoveními Částí třetí Hlavou druhou, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se k základnímu
  • - vzdělávání. Zařízení školního stravování, školní jídelna - vývařovna, poskytuje školní stravování; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, zejména
  • - pak ustanoveními Části druhé, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se ke školnímu stravování. Organizace poskytuje zaměstnancům škol a školských zařízení závodní stravování v souladu s právními předpisy. Školní družina poskytuje zájmové
  • - vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, zejména pak ustanoveními Části druhé, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími
  • - se k zájmovému vzdělávání.


Adresa

Základní škola a Mateřská škola Dolní Dolní Moravice

79501, Dolní Moravice (ukázat na mapě)

0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek