Infopanel

škola Domanín, ZŠ domanín, Základní škola domanín, Mateřská škola Domanín, Domanín okres Hodonín.

Základní škola a Mateřská škola Domanín,

Základní škola a Mateřská škola Domanín, Domanín

  • - Základní škola domanín, okres Hodonín, příspěvková organizace( dále jen příspěvková organizace) poskytuje základní vzdělání,zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje
  • - mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou výchovu a ekologickou výchovu žáků, umožňuje též náboženskou výchovu.Připravuje žáky pro další studium a praxi. Její činnost je vymezena příslušnými ustanoveními zákona 29/1984 Sb., o soustavě základních
  • - škol, středních škol a vyšších odborných škol( školský zákon), v platném znění, a prováděcími předpisy( zejména vyhláška MŠMT č.291/1991 Sb., o základní škole, v platném znění). V souladu s ustanovením § 45 odst. 1 zákona č.29/1984 Sb., o soustavě
  • - základních škol, středních škol a vyšších odborných škol ( školský zákon), v platném znění, je součástí příspěvkové organizace: mateřská škola, školní družina a školní jídelna Činnost uvedených součástí je vymezena příslušnými ustanoveními zákona 76/1978
  • - Sb., o školských zařízeních, v platném znění ( zejména §§ 2,3,20 a , a prováděcími předpisy( zejména vyhláška č.35/1992 Sb., o mateřských školách, vyhláška MŠMT č.87/1992 Sb., o školních družinách a školních klubech, vyhláška MŠMT č.48/1993 Sb., o školním
  • - stravování, v platném znění.
  • - školní jídelna-výdejna stravy pro děti a zaměstnance MŠ

Adresa

Základní škola a Mateřská škola Domanín, Domanín

69683, Domanín (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz