Infopanel

Kozlov, Kozlov škola, Zš Kozlov.


Základní škola a Mateřská škola Kozlov,

Základní škola a Mateřská škola Kozlov, Kozlov

  • - poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie, poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu žáků, také umožňuje
  • - náboženskou výchovu
  • - připravuje žáky pro další studium a praxi, vytváří podmínky pro realizaci volnočasových aktivit žáků a jejich další rozvíjení
  • - vytváří podmínky pro rozvíjení mimořádného nadaní a talentu žáků
  • - zajišťuje školní stravování dětí , žáků a zaměstnanců školy ve školní jídelně -výdejně
  • - zajišťuje provoz školní družiny
  • - zajišťuje předškolní výchovu dětí


Adresa

Základní škola a Mateřská škola Kozlov, Kozlov

58821, Kozlov (ukázat na mapě)

0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek