Infopanel

Mš litohoř, Litohoř, Mateřská škola litohoř, škola litohor, Základní škola litohoř.

Základní škola a Mateřská škola Litohoř,

Základní škola a Mateřská škola Litohoř, Litohoř

  • - Zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání, zejména v posledním roce před zahájením povinné školní docházky pro děti s místem trvalého pobytu na území obce.
  • - Podporovat rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílet se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Vytvářet základní předpoklady pro
  • - pokračování ve vzdělání, napomáhat vyrovnávat nerovnoměrnost ve vývoji dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytovat speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami
  • - Základní vzdělávání vést k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivování k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i
  • - duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovedmostmi při
  • - rozhodování o své další životní dráze a svému profesnímu uplatnění.
  • - V zařízení školního stravování uskutečňovat školní stravování dětí v době jejich pobytu ve škole.
  • - V zařízení školního stravování zajišťovat závodní stravování zaměstnanců školy.
  • - Provozovat kroužky se zaměřením na rozvoj tělesných, psychických a sociálních vlastností dítěte.

Adresa

Základní škola a Mateřská škola Litohoř, Litohoř

67544, Litohoř (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz