Infopanel

Mateřská škola Nové Syrovice, MŠ-Benešova-třebíč, škola nové syrovice, MŠ čtyřlístek Třebíč, Nové syrovice.


Základní škola a Mateřská škola Nové

Základní škola a Mateřská škola Nové Nové Syrovice

  • - Příspěvková organizace vykonává činnost mateřské školy, základní školy, školní družiny a školní jídelny.
  • - Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání, její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., školským zákonem, zejména pak ustanoveními Části II.
  • - A prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
  • - Základní škola poskytuje základní vzdělávání, její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., školským zákonem, zejména pak ustanoveními Části III., hlavou druhou a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
  • - Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání, její činnost se řídí zákonem 561/2004 Sb., školským zákonem, zejména pak ustanovením § 118 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
  • - Školní jídelna poskytuje školní stravován, její činnost se řídí zákonem 561/2004 Sb., školským zákonem, zejména pak ustanovením § 119 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
  • - Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením § 33b zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, poskytovat závodní stravování.


Adresa

Základní škola a Mateřská škola Nové Nové Syrovice

67541, Nové Syrovice (ukázat na mapě)

0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek