Infopanel

Zobrazeno: 1079x

ZŠ Prštice, škola prštice, MŠ Prštice , Základní škola Prštice, Prštice.

Základní škola a Mateřská škola Prštice,

Základní škola a Mateřská škola Prštice, Prštice

  • - Příspěvková organizace vykonává činnost základní školy, mateřské školy, školní družiny, školní jídelny a školní jídelny - výdejny
  • - Příspěvková organizace jako základní škola poskytuje základní vzdělání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména pak ustanoveními Části třetí Hlavou
  • - druhou, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu
  • - Příspěvková organizace jako mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména pak ustanoveními Části druhé, a
  • - Příspěvková organizace jako školní družina poskytuje zájmové vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména pak ustanovením § 118, a prováděcími
  • - Příspěvková organizace jako školní jídelna poskytuje školní stravování; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména pak ustanovením § 119, a prováděcími
  • - předpisy k zákonu
  • - Příspěvková organizace jako školní jídelna - výdejna v rámci školního stravování vydává jídla, která připravuje školní jídelna; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
  • - zákon), zejména pak ustanovením § 119, a prováděcími předpisy k zákomu
  • - Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanoveím § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, poskytovat závodní stravování
Adresa

Základní škola a Mateřská škola Prštice, Prštice

66446, Prštice (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz