Infopanel

Zobrazeno: 2806x

Základní škola žabeň, ZŠ Žabeň, žabeň, škola ŽabeŇ, Zakladni skola sviadnov.

Základní škola a mateřská škola Žabeň,

Základní škola a mateřská škola Žabeň, Sviadnov

 • - Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i
 • - duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při
 • - rozhodování o své další dráze a svém profesním uplatnění. Její činnost je vymezena příslušnými ustanoveními zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a provádějícím předpisem (vyhláška MŠMT
 • - č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky).
 • - Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání
 • - vytváří předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Činnost
 • - příspěvkové organizace je vymezena příslušnými ustanoveními zákona
 • - 2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcím předpisem (zejména vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolních zařízeních).
 • - Činnost školní jídelny a školní družiny jsou vymezeny příslušnými ustanoveními zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a prováděcími předpisy (zejména vyhláškou č.
 • - 2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky). Školní jídelna je zařízení školního stravování, ve kterém se uskutečňuje školní stravování dětí a žáků v době jejich pobytu ve
 • - škole. Příspěvková organizace zabezpečuje také závodní stravování pro své zaměstnance. Předmět činnosti organizace lze měnit jen dodatkem zřizovací listiny organizace.

Adresa

Základní škola a mateřská škola Žabeň, Sviadnov

73925, Sviadnov (ukázat na mapě)
5

hodnoceno 1xNenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz