Infopanel

Zobrazeno: 3427x

ZŠ Dukelská Benešov, Zš benesov, Základní škola benešov, Zš dukelská, Základní školy benešov.

Základní škola Benešov, Dukelská 1818

Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Benešov

  • - § 44 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit
  • - přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické a duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a jiným hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti
  • - a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění.
  • - Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů. Zabezpečuje plavecké výcviky, lyžařské výcviky dětí, organizování zájmových kroušků školy a další činnosti podle
  • - potřeby
  • - § 17 zákona 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějsích předpisů. Ředitel základní školy řídí i školní družinu a školní klub, které jsou součástí zařízení a jejichž účel a předmět činnosti je vymezen § 6-10 vyhlášky č. 2005 Sb., o zájmovém
  • - vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
  • - § 119 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zajištění školního stravování pro žáky v době jejich pobytu ve škole a závodního stravování pro zaměstnance základní školy.

Adresa

Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Benešov

25601, Benešov (ukázat na mapě)
5

hodnoceno 1xNenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz