Infopanel

Základní škola březí se školní jídelnou, družinou, okres břeclav.


Základní škola Březí, okres Břeclav,

Základní škola Březí, okres Břeclav, Březí

  • - Základní škola Březí se školní jídelnou a školní družinou (dále jen 'příspěvková organizace'),poskytuje základní vzdělání. Zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje
  • - mravní, estetickou, pracovní, zdravotní,tělesnou výchovu a ekologickou výchovu žáků. Umožňuje též náboženskou výchovu. Připravuje žáky pro další studium a praxi. Činnost příspěvkové organizace je vymezena příslušnými ustanoveními zákona č. 29/1984 Sb., o
  • - soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), v platném znění, a prováděcími předpisy (zejména vyhláška MŠMT č. 291/1991 Sb., o základní škole, v platném znění), zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, v platném
  • - znění, a prováděcími předpisy (zejména vyhláška MŠMT č. 35/1992, vyhláška MŠMT č. 87/1992 Sb., o školních družinách a školních klubech, vyhláška MŠMT č. 48/1993 Sb., o školním stravování, v platném znění)


Adresa

Základní škola Březí, okres Břeclav, Březí

69181, Březí (ukázat na mapě)

0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek