Infopanel

Základní škola Brno,Jundrov, Základní škola brno-Jundrov, Základní škola jasanova brno jundrov.

Základní škola, Brno, Jasanová 2, přísp.

Základní škola, Brno, Jasanová 2, přísp. Brno - Jundrov

  • - Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace poskytuje základní vzdělávání. Její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, zejména pak
  • - ustnoveními Části třetí Hlavou druhou, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
  • - Zajišťuje stravování dětí a žáků. - Škola je oprávněna v souladu s ust. § 33b zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, poskytovat závodní stravování pro vlastní zaměstnance. - Součástí školy je školní družina a školní jídelna. -
  • - Činnost součástí školy je vymezena příslušnými ustanoveními zákona č. 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a prováděcími předpisy. - Ostatní doplňkovou činnost provozuje pouze se souhlasem
  • - zřizovatele.


Adresa

Základní škola, Brno, Jasanová 2, přísp. Brno - Jundrov

63700, Brno - Jundrov (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz