Infopanel

Zobrazeno: 1456x

Zš svatopluka čecha choceň, Základní škola choceň, Zakladní škola svatopluka čecha Choceň, Zš choceň, Základní školy choceň.


Základní škola Choceň, Svatopluka Čecha

Základní škola Choceň, Svatopluka Čecha Choceň

  • - Základní škola poskytuje základní vzdělání a výchovu žáků 1. až třídy v souladu se vzdělávací soustavou základních škol: Zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání, připravuje žáky pro další studium a praxi. Realizuje vyučování dle večerních
  • - plánů a učebních osnov schválených příslušným orgánem. Provozuje školní družinu. Plní povinnosti vyplývající z příslušných ustanovení zákona č. 564/1990 Sb. a zákona č. 1984 Sb. Pronajímá prostory tělocvičny a příslušných prostorů šaten a sociál. zařízení,
  • - poskytuje zápůjičky školského a jiného zařízení pro sportovní a společenské účely na dobu kratší než 30 dnů - na delší dobu jen se souhlasem zřizovatele.


Adresa

Základní škola Choceň, Svatopluka Čecha Choceň

56501, Choceň (ukázat na mapě)

0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek