Infopanel

Zobrazeno: 3454x

Polská základní škola Jablunkov, Polska skola jablunkov, Základní škola jablunkov, Zš jablunkov, Základní škola H. Sienkiewicze.

Základní škola H.Sienkiewicze s polským

Základní škola H.Sienkiewicze s polským Jablunkov

 • - Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace je zabezpečovat základní vzdělávání žáků v jazyce polské národnostní menšiny v souladu se základními zásadami a cíli vzdělávání obsaženými v ustanoveních § 2 školského zákona a v souladu s cíli základního
 • - vzdělávání obsaženými v ustanoveních § 44 školského zákona
 • - Předmět činnost příspěvkové organizace odpovídajícímu jejímu výše uvedenému účelu je:
 • - zabezpečovat základní vzdělávání žáků v jazyce polské národnostní menšiny tak, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základech byli motivování k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně
 • - komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s
 • - osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění.
 • - provozování družiny nebo školního klubu, který slouží především k naplnění volného času dětí zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti, další péči o nadané děti, organizace soutěží a přehlídek dětí, další výchově a vzdělávání dětí (§ 111 školského
 • - zákona)
 • - provozování školní jídelny - výdejny - k zajištění stravování žáků škol v rozsahu stanoveném právními předpisy (vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování) a k zajištění závodního stravování vlastním zaměstnancům škol a školských zařízení podle
 • - právních předpisů (v souladu s ustanovením § 33b zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky).
 • - Doplňková činnost organizace: Poskytování krátkodobých pronájmů s poskytnutím pouze základních služeb (nejedná se o živnost - § 4 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění).

Adresa

Základní škola H.Sienkiewicze s polským Jablunkov

73991, Jablunkov (ukázat na mapě)
5

hodnoceno 1xNenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz