Infopanel

Zš konečna, Zš Konečna Havlíčkuv Brod, Podnajmy havlickuv brod, Zš havlíčkův brod konečná, ZŠ Konečná H.Brod.


Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná

Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná Havlíčkův Brod

 • - pronájmy (podnájmy) nebytových prostor a tělovýchovného zařízení včetně školního hřiště - jedná se o krátkodobé pronájmy (podnájmy) do 15 dnů, kdy činnost je realizována prokazatelně za nižší výnosy než jsou náklady a je zároveň určena dětem, mládeži,
 • - pedagogickým pracovníkům, případně se jedná o akce, jejichž výtěžek je použit na charitativní činnost
 • - plnění účelu a předmětu činností základního vzdělávání vymezenými § 44 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění
 • - plnění účelu a předmětu činností školského zařízení pro zájmové vzdělávání (školní družiny a školního klubu) vymezenými § 118 zákona č. 2004 Sb., školský zákon, v platném znění
 • - provozování školní jídelny-výdejny pro žáky ZŠ H. Brod, Konečná 1884 v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění
 • - provozování závodního stravování zaměstnanců ZŠ Havlíčkův Brod, Konečná 1884 v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva financí České republiky č. 2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními
 • - samosprávnými celky, v platném znění
 • - výuky jazyků - činnosti určené pro děti, mládež a pedagogické pracovníky, které jsou realizovány prokazatelně za nižší výnosy než jsou náklady
 • - výchovy a mimoškolního vzdělávání - činnosti určené pro děti, mládež a pedagogické pracovníky, které jsou realizovány prokazatelně za nižší výnosy než jsou náklady
 • - organizování sportovních soutěží - činnosti určené pro děti, mládež a pedagogické pracovníky, které jsou realizovány prokazatelně za nižší výnosy než jsou náklady
 • - pořádání kulturních produkcí pro děti a mládež - činnosti určené pro děti, mládež a pedagogické pracovníky, které jsou realizovány prokazatelně za nižší výnosy než jsou náklady
 • - psychologického poradenství a diagnostiky - činnosti určené pro děti, mládež a pedagogické pracovníky, které jsou realizovány prokazatelně za nižší výnosy než jsou náklady
 • - pořádání odborných kurzů, školení i jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti - činnosti určené pro děti, mládež a pedagogické pracovníky, které jsou realizovány prokazatelně za nižší výnosy než jsou náklady


Adresa

Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná Havlíčkův Brod

58001, Havlíčkův Brod (ukázat na mapě)

0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek