Infopanel

Zobrazeno: 1051x

ZŠ Knínice u Boskovic, Knínice u boskovic, Zš knínice, Základní škola knínice, Základní škola kninice u boskovic.

Základní škola Knínice u Boskovic,

Základní škola Knínice u Boskovic, Knínice u Boskovic

 • - Základní škola Knínice u Boskovic (dále jen 'příspěvková organizace')poskytuje základní vzdělání;zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví,humanity a demokracie a poskytuje
 • - mravní,estetickou,pracovní,zdravotní, tělesnou výchovu a ekologickou výchovu žáků;umožňuje též náboženskou výchovu.
 • - Připravuje žáky pro další studium a praxi.
 • - Její činnost je vymezena příslušnými ustanoveními zákona
 • - 29/1984 Sb.,o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol( školský zákon),v platném znění, a prováděcími předpisy( zejména vyhláška MŠMT č.291/1991 Sb., o základní škole,v platném znění).
 • - V souladu s ustanovením § 45 odst. 1 zákona č.29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol(školský zákon), v platném znění, je součástí příspěvkové organizace: - školní družina - mateřská škola - jídelna základní a
 • - mateřské školy
 • - Činnost uvedených součástí je vymezena příslušnými ustanoveními zákona č.76/1978 Sb., o školských zařízeních, v platném znění( zejména § 2,3,20 a 39), a prováděcími předpisy( zejména vyhláška
 • - MŠMT č.35/1992 Sb., o mateřských školách, vyhláška MŠMT
 • - 87/1992 Sb., o školních družinách a školních klubech, vyhláška
 • - MŠMT č.48/1993 Sb., o školním stravování, v platném znění).
 • - Příspěvková organizace má odloučené pracoviště na adrese:
 • - Mateřská škola Knínice u Boskovic, 679 34 Knínice u Boskovic
 • - 164.

Adresa

Základní škola Knínice u Boskovic, Knínice u Boskovic

67934, Knínice u Boskovic (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz