Infopanel

Zš libčeves, Základní skola libceves, Libčeves, škola Libčeves, Zš Libčeves 132.


Základní škola Libčeves, okres Louny,

Základní škola Libčeves, okres Louny, Libčeves

  • - Hlavním předmětem činnosti z Zákldní školy je poskytování základního vzdělání, zabezpečování rozumové výchovy ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie dále poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní
  • - tělesnou a ekologickou výchovu žáků, umožňuje též náboženskou výchovu. Její činnost je ustanovena zákonem č. 1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), v platném znění a prováděcími předpisy k němu,
  • - zejména vyhláškou č. 291/1991 Sb., o základní škole, v platném znění. Součástí příspěvkové organizace jsou mateřská škola, školní jídelna, školní družina. Pro mateřskou školu je účel a předmět činnosti vymezen § 3, pro školní družinu § 20 a školní jídelnu
  • - § 39 zákona ČNR č. 76/1978 Sb., o školních zařízeních, v platném znění a prováděcími předpisy.


Adresa

Základní škola Libčeves, okres Louny, Libčeves

43926, Libčeves (ukázat na mapě)

0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek