Infopanel

Zobrazeno: 1211x

Zš libina, Zakladni skola libina, Skola libina, SKOLNI JIDELNA LIBINA, Libina.


Základní škola Libina, přísp.org.

Základní škola Libina, přísp.org. Libina

  • - Příspěvková organizace vykonává činnost základní školy, školního stravování, školní jídelny, školního klubu, školní družiny.
  • - Příspěvková organizace jako základní škola poskytuje základní vzdělání, její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména pak ustanovením Části třetí, Hlavou druhou
  • - a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
  • - Příspěvková organizace jako školní jídelna a školní výdejna poskytuje školní stravování a zajišťuje stravování zaměstnancům škol, její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, zejména
  • - pak ustanovením § 119 a prováděcími předpisy k zákonu.
  • - Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením § 33b zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, poskytovat závodní stravování.
  • - Příspěvková organizace jako školní klub a příspěvková organizace jako školní družina poskytují zájmové vzdělávání, jejich činnost se řídí zákonem 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména pak
  • - ustanovením § 118 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.


Adresa

Základní škola Libina, přísp.org. Libina

78805, Libina (ukázat na mapě)

0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek