Infopanel

ZŠ moravany, Moravany u hodonina, Základní a mateřská škola Moravany u kyjova, ZŠ Moravany okr.Hodonín, Zš moravany u kyjova.

Základní škola Moravany, okres Hodonín,

Základní škola Moravany, okres Hodonín, Moravany

  • - Základní škola Moravany,okres Hodonín (dále jen příspěvková organizace) poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou,
  • - pracovní, zdravotní, tělesnou výchovu a ekologickou výchovu žáků. Její činnost je upravena zákonem č. 29/1984 Sb. o soustavě základních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), v platném znění a prováděcími předpisy k němu, zejména vyhláškou č.
  • - 291/1991 Sb. o základní škole, v platném znění, umožňuje další volnočasové aktivity vzdělávací a relaxační. Součástí příspěvkové organizace je mateřská škola, která navazuje na výchovu dětí v rodině a v současnosti s rodinou zajišťuje všestrannou péči
  • - dětem zpravidla ve věku od tří do šesti let. Rozvíjí specifické formy výchovného působení na děti. Působí rovněž na děti zdravotně, výchovně a sociálně ohrožené a na děti talentované. Příspěvková organizace může přijmout k mimořádnému nebo krátkodobému
  • - pobytu v mateřské škole za úplatu děti do deseti let věku. Příspěvková organizace může při mateřské škole zřizovat zájmové kroužky. Činnosti v zájmových kroužcích se mohou zúčastnit podle místních podmínek i děti, které nenavštěvují příspěvkovou
  • - organizaci. Činnost mateřské školy je upravena zákonem č. 76/1978 Sb. o školských zařízeních v platném znění a prováděcími předpisy k němu, zejména vyhláškou č. 35/1992 Sb. o mateřských školách.


Adresa

Základní škola Moravany, okres Hodonín, Moravany

69650, Moravany (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz