Infopanel

Pouzdřany, Mateřská škola pouzdřany, Mateřská škola lanžhot, Pouzdřany ukázat na mapě, Skola pouzdřany.


Základní škola Pouzdřany, okres Břeclav,

Základní škola Pouzdřany, okres Břeclav, Pouzdřany

  • - základní škola poskytuje základní vzdělávání, její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména pak ustanovením Části třetí Hlavou druhou, a prováděcími předpisy ke
  • - školskému zákonu školní družina je součástí příspěvkové organizace a poskytuje zájmové vzdělávání, její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména pak ustanovením
  • - § 118, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, poskytovat závodní stravování


Adresa

Základní škola Pouzdřany, okres Břeclav, Pouzdřany

69126, Pouzdřany (ukázat na mapě)

0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek