Infopanel

Zš prokopa diviše znojmo, Základní škola Přímětice, Základní škola prokopa diviše znojmo, Zš prokopa diviše, Http:www.zsprim.cz.


Základní škola Prokopa Diviše a

Základní škola Prokopa Diviše a Znojmo - Přímětice

  • - Příspěvková organizace vykonává činnost základní školy, mateřské školy, školní jídelny, školní družiny a školního klubu.
  • - Příspěvková organizace jako základní škola poskytuje základní vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména pak ustanovenými Části třetí Hlavou
  • - druhou a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
  • - Příspěvková organizace jako mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména pak ustanovenými Části druhé a
  • - Příspěvková organizace jako školní jídelna poskytuje školní stravování; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména pak ustanovením § 119 a prováděcími
  • - Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, poskytovat závodní stravování.
  • - Příspěvková organizace jako školní družina poskytuje zájmové vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména pak ustanovením § 118 a prováděcími
  • - Příspěvková organizace jako školní klub poskytuje zájmové vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména pak ustanovením § 118 a prováděcími předpisy
  • - Příspěvková organizace vykonává komisionářskou činnost k majetku zřizovatele podle samostatné komisionářské smlouvy.


Adresa

Základní škola Prokopa Diviše a Znojmo - Přímětice

66904, Znojmo - Přímětice (ukázat na mapě)

0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek