Infopanel

Stádlec u tábora, Stádlec okres tábor, Stádlec, základní škola, Základní škola stádlec, Základní škola Stádlec, okres Tábor.


Základní škola Stádlec, okres Tábor

Základní škola Stádlec, okres Tábor Stádlec

  • - Základní škola Stádlec poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastnectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou výchovu a ekologickou
  • - výchovu žáků, umožňuje též náboženskou výchovu. Připravuje žáky pro další studium a praxi. Její činnost je vymezena příslušnými ustanoveními zák.č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších škol (školský zákon), v platném znění a
  • - prováděcími předpisy (zejména vyhláška MŠMT č. 291/1991 Sb. o základní škole, v platném znění).
  • - Provozování školní družiny, školní jídelny.


Adresa

Základní škola Stádlec, okres Tábor Stádlec

39162, Stádlec (ukázat na mapě)

0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek