Infopanel

Svitávka, Zš svitavka, Mateřská škola svitávka, Základní škola adamov, Základní škola svitávka.

Základní škola Svitávka, okres Blansko,

Základní škola Svitávka, okres Blansko, Svitávka

  • - Základní škola Svitávka (dále jen 'příspěvková organizace') poskytuje základní vzdělání; zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní,
  • - zdravotní, tělesnou výchovu a ekologickou výchovu žáků; umožňuje též náboženskou výchovu. Připravuje žáky pro další studium a praxi. Její činnost je vymezena příslušnými ustanoveními zákona č.29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a
  • - vyšších odborných škol (školský zákon), v platném znění, a prováděcími předpisy (zejména vyhláška MŠMT 291/1991 Sb., o základní škole, v platném znění).
  • - V souladu s ustanovením § 45 odst.1 zákona č.29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon) v platném znění, je součástí příspěvkové organizace *školní jídelna *tělocvična Činnost uvedených součástí je
  • - vymezena příslušnými ustanoveními zákona 76/1978 Sb., o školských zařízeních, v platném znění (zejména §§ 2,3,20 a a prováděcími předpisy (zejména vyhláška MŠMT č.35/1992 Sb., o mateřských školách, vyhláška MŠMT č.87/1992 Sb., o školních družinách a
  • - školních klubech, vyhláška MŠMT č.48/1993 Sb., o školním stravování, v platném znění).

Adresa

Základní škola Svitávka, okres Blansko, Svitávka

67932, Svitávka (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz