Infopanel

Zobrazeno: 1028x

ZŠ Uherské Hradiště, Základní škola uherské hradiště, Základní školy Uherské Hradiště, Zš uherské hradiště sportovní 777, Www.zssport.uhedu.cz.

Základní škola, Uherské Hradiště,

Základní škola, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště

 • - Příspěvková organizace jako:
 • - základní škola poskytuje základní vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména pak ustanoveními Části třetí Hlavou druhou, a prováděcími předpisy
 • - ke školskému zákonu
 • - školní jídelna poskytuje školní stravování; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména pak ustanovením § 119, a prováděcími předpisy k zákonu
 • - školní klub poskytuje zájmové vzdělávání; její činnost se řídí zákonem
 • - 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména pak ustanovením § 118, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu
 • - školní družina poskytuje zájmové vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména pak ustanovením § 118, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
 • - Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením § 33b zákona č. 250/2000 Sb., (v platném znění) o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, poskytovat svým zaměstnancům závodní stravování.
 • - Příspěvková organizace mimo jiné dále:
 • - Spolupracuje s rodiči žáků nebo zákonnými zástupci žáků a dalšími občany s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje žáků a dětí a prohloubení vzájemného výchovného působení školy, rodiny a veřejnosti.
 • - V rámci svých možností zabezpečuje integrace žáků zdravotně postižených a žáků se specifickými vývojovými vadami.
 • - Zajišťuje oblast bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a civilní ochrany žáků a zaměstnanců školy.
 • - Zabezpečuje další vzdělávání svých pedagogických pracovníků a služby, které souvisejí s rozvojem školy a kvalitou vzdělávání.
 • - Zajišťuje správu, zajišťuje opravy a údržbu, případně akce investičního charakteru na majetku ve výpůjčce.
 • - V souladu s příslušnými předpisy zajišťuje veškeré revize na majetku ve výpůjčce.
 • - Vede povinnou dokumentaci škol.


Adresa

Základní škola, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště

68601, Uherské Hradiště (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz