Infopanel

Zobrazeno: 1446x

ZŠ R.Frimla, R.frimla, Zš r. frimla, Základní škola R.Frimla Trutnov, Zš frimla .


Základní škola, ul.R.Frimla

Základní škola, ul.R.Frimla Trutnov - Střední Předměstí

  • - Hostinská činnost
  • - Realitní činnost
  • - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
  • - (jsou-li poskytovány jiné než základní služby
  • - zajišťující jejich řádný provoz)
  • - Pořádání odborných kurzů, školení a jiných
  • - vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
  • - pořádání seminářů a školení


Adresa

Základní škola, ul.R.Frimla Trutnov - Střední Předměstí

54101, Trutnov - Střední Předměstí (ukázat na mapě)

3

hodnoceno 2x


Vložil: Vlastimil Červenka
Datum: 13.01.16 14:28
Nedoporučuji. Škola měří dvojím metrem dle finanční situace rodičů. Projevy špatného chování ze strany "chudších" dětí jsou tvrdě postihovány a řeší se s rodiči, výchovným poradcem a dalšími osobami a institucemi. Naopak "bohaté" děti se nemusí na této škole bát žádných postihů. Po roce a půl neřešení šikany ze strany školy jsem přehlásil dceru v sedmém ročníku do jiné školy. Šikanovalo zrovna to správné dítě bohatších rodičů. Z této jedné třídy odešly tři děti na jinou školu, protože ze strany třídního učitele a ředitelky školy nebyly podniknuty žádné kroky k urovnání situace. Při rozhovoru s ředitelem nové školy vyplynulo, že počet přestoupivších dětí ze stejných důvodů je daleko vyšší. Varuji před touto školou.