Infopanel

Zobrazeno: 1119x

Zš vapenna, Základní škola vápenná, škola vápenná, Mateřská škola vápenná, Zš jeseník.

Základní škola Vápenná, okres Jeseník,

Základní škola Vápenná, okres Jeseník, Vápenná

  • - Hlavní činnost: Základní škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou
  • - výchovu žáků; umožňuje též náboženskou výchovu. Základní škola připravuje žáky pro další studium a praxi.
  • - organizace a realizace výchovně - vzdělávacího procesu v rámci zvoleného vzdělávacího programu pro základní školství
  • - organizace a realizace odpočinkových, zájmových a rekreačních činností a přípravy na vyučování v rámci práce školní družiny
  • - osvětová činnost
  • - prezentace výsledků vzdělávací a zájmové činnosti
  • - činnosti pro podporu vzdělávání a výchovy -individuální vzdělávání a výchova žáků s poruchami učení a chování nad rámec pravidelného vyučování -zabezpečování a realizace rovného přístupu ke vzdělávání integrovaným tělesně postiženým žákům -vzdělávání
  • - podporující individuální rozvoj talentovaných žáků nad rámec pravidelného vyučování
  • - Doplňkové činnosti: -realitní činnost -kopírovací práce -výchova a mimoškolní vzdělávání -pronájem a půjčování věcí movitých -provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Adresa

Základní škola Vápenná, okres Jeseník, Vápenná

79064, Vápenná (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz