Infopanel

Zobrazeno: 1397x

Vrbice okres břeclav, Vrbice u břeclavi, ZŠ VRBICE, Základní škola vrbice, Vrbice Břeclav.


Základní škola Vrbice, okres Břeclav,

Základní škola Vrbice, okres Břeclav, Vrbice

  • - Příspěvková organizace vykonává činnost základní školy a školní družiny. Příspěvková organizace jako základní škola poskytuje základní vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
  • - vzdělávání (školský zákon), zejména pak ustanovenými Části třetí Hlavou druhou, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu. Součástí příspěvkové organizace je školní družina, která poskytuje zájmové vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb.,
  • - o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména pak ustanovením § 118, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu. Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 250/2000 Sb., o
  • - rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a na základě vyhlášky č. 84/2005 Sb., poskytovat závodní stravování.


Adresa

Základní škola Vrbice, okres Břeclav, Vrbice

69109, Vrbice (ukázat na mapě)

5

hodnoceno 1xNenalezen žádný příspěvek