Infopanel

Zobrazeno: 1235x

Zahorovice, ZŠ Záhorovice, Mateřská škola záhorovice, Ms záhorovice, Obec záhorovice.

Základní škola Záhorovice, okres

Základní škola Záhorovice, okres Záhorovice

  • - Účel a předmět činnosti základní školy je vymezen v § 5 zákona č. 29/1984 Sb. O soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Obec Záhorovice zřizuje příspevkovou organizaci základní škola
  • - Záhorovice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, za účelem poskytování základního vzdělání. Její činnost je vymezena ustanovením § 5 zák. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol ve znění pozdějších
  • - předpisu a prováděcími předpisy a vnitřními předpisy základní školy a vyhláškou č. 1991 Sb., o základní škole v platném znění. Škola zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie,
  • - poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu žáků, také umožňuje náboženskou výchovu. Připravuje žáky pro další studium a praxi.
  • - Školní družina poskytuje zájmovou činnost v době mimo vyučování, která je vymezena § 20 zákona č. 76/1978 Sb. o školských zařízeních ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 87/1992 Sb., o školních družinách a školních klubech v platném znění.

Adresa

Základní škola Záhorovice, okres Záhorovice

68771, Záhorovice (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz